YouTube upravuje algoritmus pro schvalování monetizace

 In Social News

Dnes YouTube uvolnil důležitý update týkající se mnoha tvůrců videí. Zdokonaluje systém pro rozpoznávání videí vhodných pro monetizaci neboli umístění reklam inzerentů.
Poslední update proběhl v srpnu kdy YouTube přidal do spráce videí indikaci videí nevhodných pro zpeněžení (ikona žlutého dolaru). U těchto videí bylo možné zažádat o manuální přezkoumání a poté došlo ze strany YouTube k rozhodnutí, zda video ke zpeněžení vhodné je.

Díky tomuto manuálním přezkoumání domněle nevhodného obsahu YouTube týmem bylo možné naučit systém lépe rozpoznávat vhodnost videí pro umístění reklamy. Výsledkem má být až 30% snížení množství videí, která nejsou pro reklamu vhodná. Díky tomu se opět milióny videí stanou vhodné pro monetizaci. Aktualizace byla spuštěna dnes v noci a je uvolňována postupně. Během tohoto procesu se může stát, že se u videí změní ikona ze žluté na zelonou a naopak. U videí, která byla již ručně přezkoumána, zůstává rozhodnutý stav platný.

Budeme aktuálně pozorovat jak se situace změní na konkrétních videích vybraných tvůrců a případně vás budeme informovat o změnách.

Recommended Posts