TUBRR, s.r.o. se sídlem Radlická 663/28, 150 00 Praha 5, IČ: 28496949, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 145882

(dále jen „Správce“).

Veškeré osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám.

Kontaktní údaje Správce:
adresa: Radlická 663/28, 150 00 Praha 5
e-mail: [email protected]

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: [email protected]

Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy automatizovaně.

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností TUBRR, s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.